Füllstandssensoren

Füllstandssensoren

Produktbild Typ Merkmale Breite (max.) Länge Max. Betriebs-spannung Nennwiderstand Setting Time Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
Füllstandssensoren:E11_TPT0664K
E11
oil level sensing
2.5mm
64mm
25V
140Ω
40s
pdf
488KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht
Füllstandssensoren:D1050_TPT0974B
D1050
water level sensing
2.8mm
82mm
18V
40~80Ω
60s
pdf
494KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Typ Merkmale Breite (max.) Länge Max. Betriebs-spannung Nennwiderstand Setting Time Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
Füllstandssensoren:E11_TPT0664K
E11
oil level sensing
2.5mm
64mm
25V
140Ω
40s
pdf
488KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht
Füllstandssensoren:D1050_TPT0974B
D1050
water level sensing
2.8mm
82mm
18V
40~80Ω
60s
pdf
494KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht

Piezoelektrische Pulver-Füllstands-Sensoren

Produktbild Kategorien Serien, Typen Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Powder Level/Piezoelectric Toner Sensors:TSP15
Element (NRND)
Assembly
TSP15A (NRND)
TSP15D
pdf
188KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Kategorien Serien, Typen Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Powder Level/Piezoelectric Toner Sensors:TSP15
Element (NRND)
Assembly
TSP15A (NRND)
TSP15D
pdf
188KB
Bestellnummern-Übersicht