SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

Commercial Grade
Produktbild Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Nominaler Widerstand [bei 25°C) B-Wert [25/50℃] B-Wert [25/85℃] Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
40Ω~100kΩ

22Ω~470kΩ

30Ω~1MΩ

470Ω~150kΩ
(3244~4485K)

(3244~4661K)

(3244~4661K)

(3060~4085K)
3250~4550K

3250~4750K

3250~4750K

3150~4150K
pdf
488KB
pdf
39KB
pdf
99KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Nominaler Widerstand [bei 25°C) B-Wert [25/50℃] B-Wert [25/85℃] Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
40Ω~100kΩ

22Ω~470kΩ

30Ω~1MΩ

470Ω~150kΩ
(3244~4485K)

(3244~4661K)

(3244~4661K)

(3060~4085K)
3250~4550K

3250~4750K

3250~4750K

3150~4150K
pdf
488KB
pdf
39KB
pdf
99KB
Bestellnummern-Übersicht
Automotive Grade
Produktbild Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Nominaler Widerstand [bei 25°C) B-Wert [25/50℃] B-Wert [25/85℃] Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
NTCGS06

NTCGS10

NTCGS16
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
0.3mm

0.5mm

0.8mm
10kΩ

10kΩ

10kΩ
(3380K)

(3380K)

(3380K)
3435K

3435K

3435K
pdf
657KB
pdf
39KB
pdf
99KB
Bestellnummern-Übersicht
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~150kΩ

100Ω~150kΩ

10kΩ~100kΩ
(3380~4250K)

(3380~4533K)

(3244~4632K)

(3590~4085K)
3435~4308K

3435~4550K

3250~4720K

3590~4085K
pdf
455KB
Bestellnummern-Übersicht
NTCSP10

NTCSP16
1.0×0.5mm
[EIA0402]
1.6×0.8mm
[EIA0603]
0.5mm

0.8mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~100kΩ
(3380~4419K)

(3380~4419K)
3435~4485K

3435~4485K
pdf
289KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Serien, Typen Größe LxW Bauhöhe Nominaler Widerstand [bei 25°C) B-Wert [25/50℃] B-Wert [25/85℃] Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
NTCGS06

NTCGS10

NTCGS16
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
0.3mm

0.5mm

0.8mm
10kΩ

10kΩ

10kΩ
(3380K)

(3380K)

(3380K)
3435K

3435K

3435K
pdf
657KB
pdf
39KB
pdf
99KB
Bestellnummern-Übersicht
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~150kΩ

100Ω~150kΩ

10kΩ~100kΩ
(3380~4250K)

(3380~4533K)

(3244~4632K)

(3590~4085K)
3435~4308K

3435~4550K

3250~4720K

3590~4085K
pdf
455KB
pdf
39KB
pdf
99KB
Bestellnummern-Übersicht
NTCSP10

NTCSP16
1.0×0.5mm
[EIA0402]
1.6×0.8mm
[EIA0603]
0.5mm

0.8mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~100kΩ
(3380~4419K)

(3380~4419K)
3435~4485K

3435~4485K
pdf
289KB
pdf
39KB
pdf
99KB
Bestellnummern-Übersicht